مراکز فروش

 از ابتدای تاسیس شرکت تجهیزات پزشکی طب گستران همکاران بی شماری با ما همکاری داشته و شرکت تجهیزات پزشکی طب گستران را به عنوان خدمتگزار خویش پذیرفته اند در ذیل به برخی از مراکز و همکاران گرامی در استان های کشور اشاره می گردد. امید است روزی نام تمامی مراکز درمانی درزمره لیست خدمتگزاری شرکت تجهیزات پزشکی طب گستران باشد ...

به امید آن روز

 

  

 

داروخانه دکتر پایروند ----قزوین- داروخانه شعله ( اهواز ) داروخانه سجاد ( اهواز ) داروخانه دکتر دقایقی ( اهواز )داروخانه دکتر جمالی ( اهواز ) داروخانه دکتر امام ( اهواز ) داروخانه شیرین ( اهواز ) داروخانه دکتر آرزومند ( اهواز ) داروخانه دکتر علی آبادی ( اندیمشک) داروخانه دکتر صفر پور ( دزفول ) داروخانه 13 آبان ( قزوین ) داروخانه دکتر فائزی ( قزوین ) داروخانه دکتر شکر گزار ( الوند ) داروخانه دکتر ژاله( الوند) داروخانه دکتر مهدوی نیا ( محمدیه قزوین ) داروخانه رازی ( هشتگرد ) داروخانه اسلامی ( آبیک ) داروخانه دکتر کارآگاه ( قزوین ) داروخانه دکتر واعظ نیا  (سبزوار )داروخانه امید ( کرمان) داروخانه امید ( تهران) داروخانه هجرت ( تهران) داروخانه حسن زاده ( تهران) داروخانه لقمان( اهواز ) داروخانه خلخالی (آبادان ) داروخانه بوعی (آبادان ) داروخانه پرویزی ( زنجان )داروخانه خیام ( اهواز ) داروخانه فرشید (آشتیان ) داروخانه نقش جهان ( اصفهان ) داروخانه گلستان ( اهواز ) داروخانه ائر ( اهواز ) داروخانه مادر (آبادان ) داروخانه رسول زاده ( اهواز ) داروخانه گلزار ( تبریز )داروخانه اولی پور ( اهواز ) داروخانه پردیس ( پردیس ) داروخانه دکتر همدانی ( همدان ) داروخانه دکتر خضریان ( شوشتر ) داروخانه دکتر خضریان ( همدان ) داروخانه بنیاد شهید ( تهران ) داروخانه نجات ( تهران ) داروخانه کوثر ( دزفول ) داروخانه یونسی ( اهواز ) داروخانه کیهان ( تبریز )داروخان آذربایجان ( بناب ) داروخانه مرزبان( تبریز) داروخانه فرسنگی ( تبریز) داروخانه ژند ( گرگان ) داروخانه دانش (تهران ) داروخانه شیر خورشیدی ( تهران ) داروخانه طلاییه ( تهران )داروخانه رازی ( اراک ) داروخانه غلامی ( اراک) داروخانه مرکزی ( اراک) داروخانه حدادی( اراک ) داروخانه مبین ( اراک) داروخانه ملت ( تبریز)داروخانه حکمت ( تهران )درمانگاه شاهد ( تهران ) داروخانه جالینوس ( زنجان ) داروخانه دکتر خلی پور ( کرمان ) داروخانه دکتر فردوس ( کرمان ) داروخانه زعیم (کرمان ) داروخانه نجف نژاد ( هشترود ) داروخانه ممدی ( کرمان ) شرکت پخش حافظ ( گرگان ) داروخانه محترم رازی ( همدان )داروخانه محترم یوسفی ( همدان ) داروخانه امام خمینی ( تهران ) داروخانه رضا ( تبریز) داروخانه حاتمی ( زنجان ) داروخانه ساری خانی ( کرمان ) داروخانه خادم المهدی ( اصفهان ) داروخانه شهیدی ( قزوین ) داروخانه 29 دی ( قم ) داروخانه فروهی ( مشهد ) داروخانه سعادت نیا ( اصفهان )و145 مرکز درمانی دیگر ....

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

شرکت تجهیزات پزشکی طب گستران

ایران -تهران - خیابان شهید آیت - خیابان شهید ثانی غربی - خیابان افشاری پلاک34 طبقه3

02177264090
02177823884
02177693242